Flyplassregler for Røyken og Hurum Modellflyklubb

 

Reglene gjelder for Røyken og Hurum Modellflyklubb sin modellflyplass ved Sørlie gård på Klokkarstua i Hurum.

 

All flygning skal skje på en betryggende måte hvor fare for ulykker og uhell er brakt til et minimum. Brukere av flyplassen må oppføre seg på en slik måte at vi ikke er til sjenanse for naboer slik at vi får beholde flyplassen også i fremtiden.

Det er opp til medlemmene selv å påse at reglene blir fulgt og alle har et kollektivt ansvar.

Disse reglene skal ikke være til hinder for en givende hobby, men skal fremme en sikker, ansvarsbevisst og positiv utøvelse av modellflysporten.

Styret kan fastsette andre midlertidige bestemmelser. Informasjon vil da bli gitt.

 

Adkomst:

1.    Kjør forsiktig og hold lav fart, ta spesielt hensyn til naboene våre.

2.    Parkering skal skje på anviste plasser.

3.    Kjøring med bil i åker og på modellflyplass er strengt forbudt!

 

Generelt:

4.    All modellflyaktivitet på Røyken og Hurum Modellflyplass er underlagt de til enhver tid gjeldende regler vedtatt av Røyken og Hurum Modellflyklubb. Brudd på reglene vil kunne medføre flyforbud for vedkommende.

5.    Hold stripa i orden. Vis hensyn til naturen.

6.    Ta med søppel hjem.

7.    Det er ikke lov å nyte alkohol eller være i påvirket tilstand på flyplassen.

8.    Forstyrr ikke piloter med fly i luften.

9.    Flytider hverdager: 09:00 – 21:00 (13:00 – 21:00 søndager og helligdager) Flyforbud 1.påskedag, 1.pinsedag og 1.juledag, ingen begrensing for ikke-motorisert fartøy. Gjelder all aktivitet.

10. Gjesteflygning er kun tillatt etter invitasjon av medlem i klubben. Gjesteflyger må være medlem av NLF og ha ferdighetsbevis for aktuell modell, samt betale flyplass avgift pålydende kr.100 per dag

11. Medlemmer under 16 år skal være i følge med foresatte eller verge.

12. Tilskuere skal stå på utsiden av sikkerhetsnettet. skal oppholde seg i publikumsområde, ikke i depot eller flystripe.

13. Droneracing eller racing droner ikke tillatt. Stillegående fotodrone tillates en av gangen og følge alle gjeldene regler, samt innenfor synsrekkevidde(LOS).

14. Alle piloter skal være medlem av NLF og inneha ferdighetsbevis for farkosten den skal føre.

15. Skoleflyging skal kun utføres av godkjent instruktør.

16. Videolink på 2.4GHz er ikke tillat å bruke.

17. Flyets propell skal alltid peke mot stripa unntatt ved taxing, takoff og landing.

18. Det er egne regler gjelder for bruk av klubbhuset.  Se oppslag på klubbhuset.

 

 

Før flygning:

19. Sendere på 35MHz skal være utstyrt med frekvensmerke.

20. Det skal kun benyttes godkjente radiofrekvenser og senderstyrke.

21. Flyger skal kunne ta av og lande på en sikker måte før flygning uten instruktør er tillat. Ferdighetsbevis etterstrebes da dette i fremtiden kommer til å bli et krav.

22. Det er ikke lov å starte forbrenningsmotor i depot. Start av forbrenningsmotor skal skje på anvist plass. Flyet skal peke mot stripa når motor startes.

23. Det er ikke lov å tilkoble drivbatteri til elektrofly eller elektrohelikopter i depot.  Dette skal gjøre på bordet på innsiden av sikkerhetsnettet.

24. Start av modell nr.2 skal godkjennes av allerede flygende pilot.

25. Lavt støynivå skal tilstrebes.  

26. Alle som fyr må være medlem av NLF.

27. Videolink på 2.4GHz er ikke tillat å bruke.

 

 

Flygning:

28. Avgang og landing skal meldes

29. Maks 2 fly i luften samtidig og angitte pilotplasser skal brukes.

30. Det er forbudt å fly samtidig som jordbruksarbeid pågår innenfor sikkerhetssonen.

31. Det skal ikke flys når klipping av stripa pågår.

32. Ingen flygning vest for sikkerhetslinja (se kart)

33. Flyging etter fugl og andre dyr er strengt forbudt!

34. Det skal ikke flys når holdes avstand til turgåere og ridende som passerer flystripa er i flysonen.

35. Low-pass over stripa er ikke lov uten at dette er avtalt med andre piloter.

36. Ved utelandinger skal man ta mest mulig hensyn til åkeren. Ikke flere enn strengt nødvendig skal bevege seg i åkeren og man skal fortrinnsvis gå mellom korn-radene.

37. Etter flyging skal motor stoppes før modellen tas inn i depot.

38. Drivbatteri for elektromodeller skal frakobles før modellen tas inn i depot.

39. Taxi inn i depot under motorkraft er strengt forbudt!

 

 

Uhell/ulykker:

40. Hvis personskade og tilkalling av assistanse er nødvendig, finnes det informasjon om Flyplassens adresse, stedets koordinater og telefonnumre finnes på oppslagstavlen på bua.

41. Ved personskade eller alvorlige hendelser skal et styremedlem kontaktes. Kontaktpersoner i klubbens styre finne på oppslagstavlen på bua.

42. Skade ved uaktsomhet må dekkes av den som har forvoldt skaden.